Documenten

Tegemoetkomingen lidgeld

Ongevallen

Ieder lid aangesloten bij de KBKB is verzekerd bij ARENA  tegen lichamelijke schade bij trainingen of matchen.   Verwittig altijd je trainer of coach. Het aangifteformulier is terug te vinden onder de rubriek documenten. Laat dit formulier invullen door je arts of in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat het getekend is en voorzien van een kleefbriefje van de mutualiteit. Daarna bezorg je het terug aan de clubsecretaris. Dit kan via de trainers, het postvakje in de kantine of rechtstreeks. Na ontvangst, ontvang je van Arena het dossiernummer en de nodige info om alles verder af te handelen.
KBKB Ongevalsaangifte

Verzekering

Gedragscodes

Affiliatiekaart

Nuttige websites

www.dopinglijn.be – Want wie sport moet weten waar de lijn ligt.
www.gezondsporten.be – Een gezonde geest in een gezond lichaam.
www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen – Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
www.druglijn.be