Meeuwen KV

Korfbalclub

Meeuwen Korfbal

You 'll never fly alone

Meeuwen KV

Rivierenhof Deurne

Meeuwen wint Runner Up Finale

Meeuwen - Temse 17 - 16

Mega Wriemeldag

Een zonnig succes

Veldfinales 2016

Veldfinales 2016 Meeuwen KV

Meeuwen KV rouwt

Wij melden u het overlijden van, Meeuw in hart en nieren, Frits Suykerbuyk, die na een kortstondig ziekbed, vannacht, voorgoed de ogen sloot. Meeuw sinds 1955, evolueerde Frits van speler, via jeugdtrainer, naar één van onze fanatiekste supporters.

Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw, zijn zusters, zijn dochter, schoonzoon, kleinkinderen, schoonbroer en verdere familie.

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben, met de asurne, op woensdag 13 november 2013, om 10:00 uur, in het kerkgebouw van Pius X, Corneel Franckstraat 25, 2100 Deurne. Samenkomst, aldaar, vanaf 9:45 uur. Aansluitend heeft de teraardebestelling van de urne plaats in het urnenveld op de begraafplaats Silsburg.